Y-con is sinds 2005 de juiste partner op het gebied van regeltechniek en gebouwbeheer. Een kleine, technische organisatie met een grote passie voor regeltechniek en gebouwbeheer, dat zijn wij. De sfeer is bij ons gebouwd op wederzijds vertrouwen, omdat we het belangrijk vinden dat al onze medewerkers de vrijheid krijgen om op een voor hen zo efficiënt mogelijke manier te werken.
Systemen & Producten
Y-con opereert in de markt als onafhankelijke systeemleverancier. Dit staat voor het kunnen bieden van meerdere fabricaten, waarbij de klant centraal staat en niet het fabricaat. Y-con realiseert technische infrastructuren met behulp van deze op internettechnologie gebaseerde systemen die geschikt zijn voor dataopslag, alarmering, registratie van metingen en besturingen. Met deze systemen is het mogelijk om de aangesloten gebouwgebonden installaties te monitoren, bewaken en te besturen. We kiezen voor standaard internet-technologie vanwege de openheid, multifunctionaliteit en het gebruiksgemak. De modulaire opbouw maakt het mogelijk een compleet gedistribueerd netwerk aan te leggen. Communicatie vindt plaats via LAN/WAN en Internet.
Afhankelijk van uw situatie adviseert Y-con welke opzet de beste prijs/prestatieverhouding biedt. Y-con heeft zich gespecialiseerd in diverse systemen: Het DDC-PLUS Systeem van het fabrikaat Saia Burgess Controls, CentraLine, CLIMATIX van Siemens, METASYS van Johnson Controls en sinds kort in ook de nieuwe ECLYPSE lijn van het fabrikaat Distech.
Al deze productlijnen zijn door ons geselecteerd vanwege hun eigen specifieke open structuren, gebaseerd op internet standaards voor de besturingsindustrie en voorzien van grafische interfaces gebaseerd op webbrowser technologie. Het grote voordeel is dat het beheer op elk moment en vanaf elke plek via interne intranet of internet kan verlopen, zonder dat daar specifieke software voor nodig is.
Integraties
Een gebouw zonder de nieuwste technische voorzieningen is tegenwoordig ondenkbaar. Het is echt een gemiste kans als er vooraf niet goed nagedacht wordt over de nieuwste technische mogelijkheden. Het biedt u veel voordeel om ons in ontwerpfase te betrekken voor een zo goed mogelijk resultaat.
Wij kunnen u adviseren over alle mogelijkheden. Daarbij letten we op maximale functionaliteit en gebruiksgemak, maar ook op duurzaamheid, terugverdientijd, toekomstig onderhoud, energieverbruik en systeemintegratie. Zo voorkomt u onnodige kosten achteraf, bijvoorbeeld wanneer deelsystemen moeilijk te integreren blijken.
Juist omdat wij geen eigen fabricaat hebben kan Y-con u voor elk project een passende oplossing bieden. Voor het leveren van een compleet pakket aan diensten en producten werken wij in de praktijk vaak nauw samen met gespecialiseerde bedrijven. U kunt de verantwoordelijkheid bij één partner neerleggen, met de zekerheid dat wij garant staan voor een goed eindresultaat. U heeft dan één aanspreekpunt en loopt geen risico door gebrekkige communicatie en interpretatieverschillen.
Regelpanelen
Bij het bouwen van de regelkasten wordt er op toegezien dat deze volgens de gangbare NEN-normen worden gebouwd. Y-con werkt nauw samen met diverse fabrikanten, zoals ABB, Eaton, en Eldon. Wij maken gebruik van het specialistische tekenprogramma E-Plan en zijn in staat een offerteaanvraag snel en vakkundig uit te werken tot een gedetailleerde aanbieding.
Het assortiment kasten van Eldon omvat kasten die plaats bieden aan alles van één kleine regeleenheid tot kasten voor meerdere HVAC-regelsystemen. Soms zijn de kasten bestemd om de hierin geplaatste apparatuur vrij van stof te houden , terwijl andere kasten de apparatuur beschermen tegen water, weersomstandigheden en andere schadelijke stoffen. De oplossingen voor “automation en control” in HVAC-installaties van Eldon omvatten een uitgebreid assortiment kasten voor wandmontage en vloerstaande kasten in diverse afmetingen, met verschillende bevestigingsopties en met een breed scala aan accessoires. Om HVAC-klanten verder te ondersteunen biedt Eldon opties voor aanpassingen van het standaardproductassortiment en montagediensten, wat betekent dat klantspecifieke accessoires vooraf kunnen worden gemonteerd in de fabriek van Eldon.
Energiemanagement
Een van de aandachtsgebieden van Y-con is het verzorgen van professioneel energiemanagement. In dat kader kan Y-con ook een energiescan verzorgen. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de technische conditie van een gebouw en/of de aanwezige procesinstallatie, machines en apparatuur. Gezamenlijk met de klant stellen we vervolgens een plan van aanpak op voor het beheersbaar maken van uw energiekosten.
Y-con is ook officieel Installatie Partner bij het realiseren van BaOpt-projecten. Wij kunnen daarbij altijd terugvallen op de kennis van de BaOpt Benelux organisatie. maar hanteren natuurlijk onze een eigen gebruikelijk aanpak en specialiteiten. Het mooie van BaOpt is dat het ook veel energie bespaart. We verplaatsen veel minder lucht en gebruiken de toegevoerde lucht beter. Dit resulteert in een verlaging van het energiegebruik met tenminste 25%.
Energiemanagement staat of valt bij enerzijds de beschikbaarheid van gegevens over de energie- huishouding (data) en anderzijds de mogelijkheid het verbruik bij te sturen (bijsturing). Het gaat hierbij met name om het afstemmen van techniek in relatie tot de feitelijke situatie. Y-con stelt hierbij als uitgangspunt het ontzorgen van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van beheer op afstand, sluitende dataregistratie, en verzorgen van uitgekiende (management)rapportages. Ook oplossingen als ‘load-management’ en indien de werkprocessen het toestaan, het gebruik van ‘peakshaving’ worden voor de specifieke situatie op haalbaarheid onderzocht.
Y-con helpt u om zicht te krijgen op uw energiehuishouding en daarmee tegelijk controle over uw verbruik door het (beter) kunnen benutten van het verbeteringspotentieel. Y-con ondersteunt daarmee haar klanten zowel bij het realiseren van besparingen als ook bij het zetten van concrete stappen op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Professioneel Energie Management is namelijk niet alleen goed voor de financiën, maar levert bovendien Milieu-winst op.