Nieuws

Techniek Nederland en NVKL gaan nauw samenwerken

Gezien de snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken gaan Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, de krachten bundelen. Daarmee willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven. Voorzitters Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Mart Peeman van NVKL hebben de samenwerking vandaag met een symbolische handtekening in Zoetermeer bekrachtigd. Techniek Nederland en NVKL gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening. Krachtenbundeling Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met de voorgenomen afspraak: ‘Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.’ Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert. ‘We gaan onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij de beide verenigingsbureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van!’ Installateur steeds belangrijker Voorzitter Mart Peeman van NVKL: ‘De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.’ Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belangrijker. ‘Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.’ Uitgebreide samenwerkingsagenda Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Met de ondertekening vandaag krijgt de samenwerking een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. Tijdens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters deze agenda presenteren.

Warmtepomp hoeft pas stiller ná 1 januari 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitstel aangekondigd voor de geluidseis voor warmtepompen, die oorspronkelijk per 1 juli…

Techniek Nederland en Astrin gaan samen infra en mobiliteit slimmer maken

Techniek Nederland gaat nauw samenwerken met Astrin, de brancheorganisatie van smart infra, om de mobiliteit en infrastructuur in…

Techniek Nederland en Holland Solar zoeken samenwerking met verzekeraars

De afgelopen dagen is door diverse media bericht dat de aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies. Techniek…

Stand van zaken CO-certificering

Toen de certificeringsregeling in de Tweede Kamer is aangenomen vlak voor de zomer, heeft Techniek Nederland bedongen dat…

Pensioenen in de techniek gaan volgend jaar niet omlaag

De pensioenen in de sector Metaal en Techniek gaan in 2020 hoogstwaarschijnlijk niet omlaag. Minister Koolmees van Sociale…

Kabinet moet meer vaart maken met stikstof- en PFAS-maatregelen

Techniek Nederland is blij dat het kabinet de eerste stappen zet om de stikstofcrisis aan te pakken en…

Voorzitter Doekle Terpstra op het Malieveld: Kabinet, kom nu in actie!

‘De besluiteloosheid van het kabinet betekent voor de technieksector een miljardenstrop.’ Dat zei voorzitter Doekle Terpstra vanochtend bij…

Installateurs sluiten zich aan bij actiedag stikstofprotest in Den Haag

Techniek Nederland sluit zich aan bij de landelijke actiedag van Stichting Grond in Verzet. Bijna 20.000 projecten in…

Kabinet moet stikstofimpasse in de bouw doorbreken

Het kabinet moet snel met een noodmaatregel komen die een tijdelijke stikstofpiek bij de realisatie van bouw- en…

Wat betekent de Miljoenennota 2020 voor de installatiebranche en de technische retail?

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III op Prinsjesdag presenteerde, raakt de ondernemers in de technische…

Kabinet moet méér investeren in betaalbare energietransitie en technisch beroepsonderwijs

In een reactie op de Miljoenennota roept ondernemersorganisatie Techniek Nederland het kabinet op méér werk te maken van…

Radar-reportage over warmtepomp in Hilversum

Het televisieprogramma Radar heeft op maandag 16 september aandacht besteed aan een warmte-installatie in een woning in Hilversum.

Nieuwe cao Metaal en Techniek maakt sector aantrekkelijker

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in…

Techniek Nederland maakt Klimaatakkoord uitvoerbaar en betaalbaar

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Eric Wiebes, minister…

Voorzitter Doekle Terpstra opent studiejaar mbo in Zeeland

Het beroepsonderwijs moet voor kinderen die de basisschool verlaten, en voor hun ouders, een volwaardige keuze zijn naast…

DGBC publiceert in samenwerking met DWA whitepaper Gebouwefficiency door Big Data

Gebouwen lekken massaal energie. Dat staat gelijk aan de uitspraak: gebouwen lekken massaal euro’s. Een boute stelling, maar…

Bouw UOB van start: probleemloos data uitwisselen vanaf 2020

Installatiebedrijven en hun projectpartners kunnen vanaf mei 2020 probleemloos data gaan uitwisselen. Het bestuur van Techniek Nederland en…