Nieuws

RIVM: ventilatie wel belangrijk, geen verband corona

Het RIVM heeft geconcludeerd dat er geen aanpassingen in de ventilatie van gebouwen nodig is. Het instituut deed…

Techniek Nederland: Actieplan voor behoud van stages en leerbanen

De coronacrisis zet de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Studenten in het vmbo en mbo, aankomende…

Heropening scholen vraagt om extra aandacht voor ventilatie

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Om de verspreiding van het coronavirus tegen…

Helpt ventilatie tegen virusverspreiding?

“Kan het aanpassen van ventilatiesystemen de verspreiding van het coronavirus voorkomen?” Techniek Nederland, de brancheorganisatie van installateurs en…

De NOW-regeling voor werkmaatschappijen is nu bekend

Ook werkmaatschappijen kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. Een afzonderlijk bedrijfsonderdeel dat meer dan 20% van zijn…

Slechte korte termijn prognose branche

Installateurs en technisch dienstverleners merken dat het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ een positief effect heeft. Tegelijkertijd blijven de…

Opinie: kies duurzaamheid als exit-strategie uit de crisis

Nu we aan de afgrond van misschien wel de grootste economische recessie sinds de jaren dertig staan, is…

Aanpassing protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’

Het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ van de sectoren Bouw en Techniek is aangepast op 17 april 2020. De…

Sneller factureren aan het Rijksvastgoedbedrijf

Installateurs en technisch dienstverleners mogen het Rijksvastgoedbedrijf voortaan sneller een rekening sturen dan volgens het contract is toegestaan.

OTIB komt met ondersteuningspakket voor BBL’ers

Werkgevers zijn ook in deze tijd zuinig op BBL’ers. Als de Coronacrisis eenmaal voorbij is, dan zijn BBL’ers…

Behoud je personeel want de tekorten keren terug

In het kort Het UWV registreerde deze week een toename van het aantal WW-uitkeringen in maart ten…

Veilig doorwerken: de installatiebranche loopt voorop

Als het éven kan, werken we door in de anderhalve-metereconomie. Maar uiteraard alleen als het veilig en verantwoord…

Geen herziening WW overwerken

De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een…

Techniek Nederland deelt Corona-calculator steunmaatregelen

Techniek Nederland deelde onlangs de corona-calculator, deze laat direct zien welke maatregelen voor u bedoeld zijn. De corona-calculator…

Mogelijk tóch NOW-regeling werkmaatschappijen

Na een intensieve lobby van Techniek Nederland is de kans groot dat werkmaatschappijen straks alsnog een beroep kunnen…

Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis

​Als er in gebouwen (bijna) geen personen zijn en het drinkwater daarom bijna niet…

Helm tegen virus verspreiding

In Friesland heeft Wibo Douma, projectleider en personeelsfunctionaris bij Dijkstra Draisma, een helm ontworpen die de verdere verspreiding…

Alliander hervat werkzaamheden

Alliander gaat de werkzaamheden ‘achter de voordeur’ hervatten. Aanvankelijk had het bedrijf deze opgeschort vanwege het Coronavirus. Door…

De economie onder Corona voor installateurs: de hulpmiddelen

In het kort Techniek Nederland en collega-organisaties zorgen ervoor dat het werk zo veel mogelijk door kan…

De economie onder Corona voor installateurs: het mindere nieuws

Levering van materialen uit China is flink afgenomen; Installateurs kunnen niet bij klanten komen;…