Vaktechnisch is een digitaal uitgeefplatform voor de gebouwgebonden installatietechniek. De redactie van dit platform heeft zich tot doel gesteld de sector te positioneren als een van de sectoren die de komende jaren in Nederland een enorm groeipotentieel heeft, mede door de digitalisering en verduurzaming. De installatietechnische sector is volop in beweging en het vak mag gezien worden.

Bij Vaktechnisch verzamelen en delen wij gericht nieuws over de branche. De installatiesector heeft veel met wereldomvattende thema’s te maken zoals digitalisering, en onderliggende thema’s: machine learning, data en IoT. Andere redactionele pijlers zijn: verduurzaming, personeel en wet- en regelgeving. 

Door vakmensen aan het woord te laten, bieden wij een podium aan de drijvende kracht achter verandering binnen de sector. Dit doen we mede door het uitlichten van projecten, waarbij de installatietechniek instrumenteel is en samenwerking leidend. Op deze wijze karakteriseren wij de sector zoals deze is: vakkundig en met #vaktrots.