Uw persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Vaktechnisch.nl neemt de wetgeving in acht die tot doel heeft uw privacy te waarborgen. Tot die wetgeving hoort onder meer de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Als u uw persoonsgegevens door gebruik van onze website(s) of ander diensten met ons deelt zien wij dit als uw akkoord dat wij uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruiken. Vaktechnisch.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen, evenementen en opleidingen, van personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze uitgaven, maar ook via derde-partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken, en soms, door openbare bronnen te raadplegen, door contact op te nemen en via het gebruik van cookies (of vergelijkbare technieken). De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn uw voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, naam organisatie, functie, post- en factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

Doeleinden

Gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden communiceren over algemene informatie en onze diensten door of vanuit Vaktechnisch.nl

  • verzenden van een nieuwsbrief; of anderszins versturen van informatie over de door u aangegeven interessegebieden;
  • versturen van informatie over evenementen; het vermelden van persoonsgegevens (voor- en achternaam, kantoor/organisatie) op de deelnemerslijst van congressen en evenementen waarvoor men zich voor heeft opgegeven;
  • marketing doeleinden, zoals het informeren over volgende evenementen;
  • factureren, het versturen van bestellingen, het digitaal versturen van online magazines en artikelen.

Vaktechnisch.nl gebruikt uw gegevens al doende op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • ter uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
  • op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar.

Derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen, of als wij bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht zouden zijn.

Het kan zijn dat op onze website(s) links naar websites van derden zijn vermeld. Vaktechnisch.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen. Wij raden u aan in dat geval de privacy-/cookiepolicy van die partijen te raadplegen.

Cookies

Ter optimalisering van de websites maakt Vaktechnisch.nl gebruik van Google Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van uw computer, worden zo bekend bij Google. Voor meer informatie verwijst Vaktechnisch.nl u door naar het privacybeleid van Google en Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Rechten

Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via. Het kan zijn dat wij om uw verzoek af te handelen een kopiebeeld vragen van uw identiteitsbewijs (zonder BSN).

Uw verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze klacht kunt u indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor hier.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons door aanmelding als geïnteresseerde persoon bent ingeschreven en/of zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven dan wel zolang dit nodig is ter uitvoering van een overeenkomst met u. Factureringsgegevens worden maximaal zeven jaar bewaard, conform de wettelijke bewaartermijn.

Wijzigingen

Vaktechnisch.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze versie van de verklaring is die van november 2019.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via ons emailadres: info@vaktechnisch.nl