Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Project

Centrumeiland IJburg Amsterdam

In vier maanden moesten de WKO-installatie en distributieleidingen voor 1500 woningen op Centrumeiland IJburg, Amsterdam opgeleverd worden. Dit lukte ons als Kersten Energietechniek door centraal de regie te nemen en goed samen te werken met nevenaannemers.

Project Centrumeiland op IJburg, Amsterdam

Centrumeiland is een nieuw stuk land in Amsterdam dat is opgespoten in het IJ. De gemeente Amsterdam heeft dit deel bestempeld tot een groene en duurzame stadswijk. Energieneutraal wonen maakt daar deel van uit. Voor 1500 woningen hebben wij de WKO-centrale ontworpen en geïnstalleerd.

Snelle oplevering

Er stond veel druk op dit project; vier maanden is krap, echter niet onmogelijk. De nevenaannemers hadden ieder hun eigen deel van het werk en eigen planning. Dit maakte dat het project niet binnen de gewenste oplevertermijn gerealiseerd kon worden. Kersten is gaan kijken hoe het wél mogelijk was. We hebben in overleg met de opdrachtgever de regie genomen en zijn afspraken gaan maken met alle nevenaannemers.
Door deze goede samenwerking konden we ervoor zorgen dat het project op tijd werd opgeleverd.

We hebben in overleg gekozen voor een volledig kunststof geprefabriceerd leidingsysteem.
Hidde Vissia, Client Solutions bij Kersten Energietechniek
Kersten Energietechniek ontwikkelde voor dit project een volledig kunststof geprefabriceerd leidingsysteem

Omwille van de snelheid heeft Kersten, in afstemming met de opdrachtgever, onder meer gekozen voor een volledig kunststof geprefabriceerd leidingsysteem. Grote componenten zijn rechtstreeks naar de bouwplaats getransporteerd en geplaatst. Hierop zijn de geprefabriceerde delen aangesloten. Dit resulteerde in een korte montagetijd op de locatie, waardoor de opleverdatum werd gehaald.

Technische specificaties:

WKO-installatie
Primaire distributienet (EOI): 1375 m3/h
Secundaire TSA’s (bronnen): 1350 m3/5
5 doubletten (10 bronnen)

Meer projecten zien van Kersten Energietechniek?

Hogekwartier Veld 6
Kersten Techniek

Hogekwartier Veld 6

07-06-2021, 09:50

Kersten Techniek

Kersten Techniek is onderdeel van Kersten Technische Bedrijven. Kersten bestaat inmiddels al meer dan 90 jaar. Bij de groep werken 240 enthousiaste mensen verdeeld over 2 BV’s.

Opdrachtgever
ETECK
Plaats
Amsterdam
Type project
woningbouw (nieuwbouw)
Oplevering
Medio 2020
Techniek
Kersten Energietechniek
Soort Installatie
WKO installatie